MenuSluiten

Hoe werken die WOLT voucherprojecten?

Want ook wijzelf zijn erg enthousiast: De voucherprojecten geven namelijk experimenteerruimte aan collega's om hun onderwijs te vernieuwen. Er wordt tijd vrijgemaakt in het takenpakket van de initiatiefnemer en hij krijgt een digitaal-didactische projectbegeleider toegewezen. Gesprekken over didactiek zorgen voor aanscherping op kwalitatief gebied: het leerproces staat centraal; niet de hardware of software. De projectbegeleiding zorgt voor beheersbare initiatieven, die doelgericht en eindig zijn. We streven naar weinig administratie, maar zijn wel gericht op kennisdeling en vragen dan ook een plan van aanpak, een tussentijds verslag en een eindevaluatie. Hierin faciliteren we als kernteam zoveel mogelijk en bieden we formats die helpen bij het ophalen en verspreiden van de kennis. Dit verspreiden doen we bijvoorbeeld op workshopdagen.

In het kort werken de voucherprojecten als volgt:

  • Docent(duo) dient aanvraag in en beschrijft o.a. aanleiding, doel, verwachte oplossingsrichting, beoogde (meetbare) resultaten, (gecreëerd) draagvlak.
  • Docent krijgt bij toekenning financiën (=tijd) en begeleiding van projectbegeleider: projectmatige sturing en didactische aanscherping.
  • Projecten worden bij aanvang en tijdens looptijd bijgestaan door een onderzoeker, een collega van de IT-afdeling, en het overkoepelend projectmanagement-team.
  • Kennisdeling per project is een vereiste en wordt ondersteund door WOLT.

Onze ervaring is dat deze aanpak goed werkt. Elke docent met een goed idee en een dosis doorzettingsvermogen doorloopt een zeer leerzaam traject. Vaak met mooi onderwijs als resultaat. Maar óok leveren projecten de nodige frustratie op: de meeste docenten moeten terug naar de tekentafel: Raken onze gekozen didactische principes wel de kern van wat we voor ogen hebben? Ook technologische aspecten zijn regelmatig onvoorspelbaar: een netwerk dat de online activiteit in een klaslokaal niet aankan; software die net wat complexer blijkt dan gedacht... Al deze inzichten zijn leeropbrengst en delen we met ons netwerk.

De experimenten zijn bovendien een prachtige vorm van samen leren. Samen leren en samenwerken leiden tot nieuwe inzichten en tot ontwikkelingen in het onderwijs en in de organisatie. De HR Academie kan hier vervolgens met hun professionaliseringsaanbod op aansluiten.

Het is niet eenvoudig om in organisatie met 4000 medewerkers, (die zich ontfermen over 39.000 studenten) verspreid over ruim elf locaties, over te brengen wat er allemaal gebeurt bij WERKplaats Onderwijsleertechnologie. Toch zijn we tevreden met ons bereik. We startten in februari 2018 vrijwel blanco. In mei 2018 openden we onze eerste voucherronde en startten we met ongeveer 7 voucherprojecten. In december 2019 dienden maar liefst 30 docentduo's een aanvraag in!
Vervolgens mochten we in de jaren 2020 tot en met 2022 steeds ruim 20 vouchers per ronde uitschijven.
De inschrijving voor ronde 2023 is nu - voor medewerkers van Hogeschool Rotterdam - geopend.
We zijn benieuwd!