MenuSluiten

POInT

Ivo Vrouwe - docent, onderzoeker

Introductie POInT. Methode (Practice-Oriented Information Transfer)

Het delen van bruikbare informatie die onderwijsontwikkelingen gestructureerd beschrijft is in veel gevallen een grote uitdaging. Hier kan het lastig zijn om een aanpak te vinden die de uitleg van methode mogelijk maakt of een onderzoekssamenwerking ondersteunt. Als gevolg van een unieke situatie ontbreekt het in deze processen vaak aan een gemeenschappelijk vocabulaire om ervaringen te beschrijven, en door de eigenheid van de aanpak zijn onderzoekers en onderwijsontwerpers zich niet altijd bewust van de stappen die ze nemen of de handelingen die ze doen. Door deze barrière in deelbaarheid blijven waardevolle inzichten vaak onzichtbaar of gesloten, en beperkt de toepasbaarheid van deze vernieuwing zich in veel gevallen voornamelijk tot individueel gebruik of een zeer kleine kenniskring.

Om praktijkgerichte informatieoverdracht te stimuleren, wordt met POInT. een methode geïntroduceerd die de deelbaarheid van praktijkkennis ondersteunt, en zo toekomstig gebruik stimuleert. Startende vanuit de persoonlijke kennis van de docent onderzoeker wordt in deze methode een interviewtechniek ingeleid om inzichten vanuit een specifieke context zichtbaar te maken. Vervolgens worden meerdere stappen ingeleid die de concepten en procedures van deze kennis structureren. Tot slot, worden verschillend didactische producten uitgewerkt die de deelbaarheid van de kennis versterken. Met deze kennisproducten wordt de bredere toepassing van resultaten ondersteund, en de bereikbaarheid van de verkregen goede voorbeelden ook buiten het eigen instituut versterkt.