MenuSluiten

#9 De toekomst van hoger onderwijs

Hoe ziet toekomstbestendig onderwijs eruit? Alle niveaus komen aan bod: nieuwe lesvormen (games); organisatie van onderwijsteams (netwerkverband); context van het toekomstig onderwijs. Want maatschappelijke, economische en ethische vraagstukken zijn van grote invloed. Naast multidisciplinair en flexibel is ‘de lerende organisatie’ dan ook kernbegrip in deze aflevering.

Gasten: Zakia Guernina (Lid College van Bestuur); Astrid Smit (hoofddocent); Joep Tempelaar (docent).
Host: Rosa Douma, Hogeschool Rotterdam.