MenuSluiten

Werkplaats Onderwijs-leertechnologie

De Werkplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT) helpt docenten met het zinvol inzetten van onderwijsleertechnologie. WOLT is een continue groeiend netwerk op Hogeschool Rotterdam. Het bestaat uit initiatiefrijke docenten en begeleidend digitaal-didactisch experts en wordt ondersteund door een kernteam.

Docenten zien we niet alleen als onderwijzers, maar vooral ook als onderwijsontwerpers: vormgevers van een leerproces. Onderwijsleertechnologie (OLT) kan het leerproces bevorderen en bijdragen aan toekomstbestendig, contextrijk, kwalitatief en inclusief onderwijs. Daarom ondersteunen we collega’s die hun onderwijs willen vernieuwen met OLT door voucherprojecten, kennisdeling en onderzoek. Onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering gaan zo hand in hand.

Met deze site hopen we een ieder die dat wil te helpen met het (her)ontwerpen van hun onderwijs met behulp van het ADDIE-model.

In de blog (zie Menu) gaan we in de toekomst verslag doen van de WOLT-voucherprojecten en ander OLT-gerelateerd nieuws.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via wolt@hr.nl!

Wij verkennen, realiseren én evalueren onderwijsvernieuwing met ICT.

Ga naar Addie