MenuSluiten

Kennisdeelmiddag 21 juni 2022

Terugblik op WOLT Kennisdeelmiddag

Ruim twee jaar geleden rook de Coolsingel naar nieuw asfalt - strak, vers wegdek om snel en soepel vooruit te kunnen gaan. Nu is er een luchtbrug vanwaar voetgangers het totaal kunnen overzien: de nieuwe infrastructuur en beter doordachte inrichting. Die metafoor gaat goed op voor onderwijsvernieuwing met onderwijsleertechnologie bij Hogeschool Rotterdam. Overzien van ons 'work in progress' deden we op de eerste dag van de zomer ook met de onderwijsvernieuwingsprojecten van Werkplaats Onderwijsleertechnologie.

Op WOLT's kennisdeelmiddag kwamen een heleboel energieke, innoverende collega's samen; collega's met een groot hart voor studenten en hun leerproces, met energie om hun eigen onderwijs continue te willen verbeteren en vernieuwen en met oog voor het nut en de noodzaak van goed doordacht inzetten van online toepassingen en digitale didactiek. Dat was fantastisch!

Presentaties & posters
Maaike Compagnie vertelde over Design Thinking; want het is waardevol als docenten nieuwe doceer-interventies in de praktijk testen en door ontwikkelen, en als zij experts en studenten betrekken bij hun onderwijsontwerp. Ook dit jaar lopen er meer dan 20 onderwijsvernieuwingsprojecten met ICT via Werkplaats Onderwijsleertechnologie. Drie hiervan gaven een minipresentatie:

Daniël Brandwijk test de meerwaarde van videofeedback op studentproducten. Voorlopige conclusie: de student neemt meer tijd voor het begrijpen en verwerken van de feedback – en dat is goed nieuws. Monique van der Drift werkt aan een cross-over-project, studenten van Game Design en Technische Informatica opleidingen, ontwikkelden een multiplayer virtual reality game vorm voor studenten Maritiem Officier. In stressvolle VR scenario's worden zo softskills getraind. Annelies Vande Wyngaerde, Suzanne Fagel en Maria Luisa Lesser (foto boven) ontwikkelden een compleet leerpakket voor docenten om blended learning-onderwijsvaardigheden te ontwikkelen – uiteraard in blended vorm. En dan waren er nog posterpresentaties van Paul Buchanan, Kätie Weiss, Ivo Vrouwe (-over de POInT-methodiek, waarover later meer op deze site!), Jasper Schelling, Marijn van Kersbergen, en Janneke Louwerse.
Al deze posters - en meer - vindt je op de PRODUCTEN pagina.

Gesprekstafels
Innoveren gaat beter en sneller wanneer men weet waar en bij wie kennis te halen valt. Het aanhalen en verstevigen van ons netwerk is dus cruciaal. Niets werkt daarbij beter dan het voeren van een goed inhoudelijk gesprek. Die voerden we tijdens de gesprekstafels:

Over 'belang en kansen van peerfeedback bij vaardighedenonderwijs' (Niek van den Bogert en Marijn van Kersbergen); Blended learning curriculum keuzes ten aanzien van toetsing en flexibiliteit (Jan Oostdijk en Maaike Compagnie) en Docentprofessionalisering rond blended learning.

Postermarkt
Op de postermarkt waren niet alleen WOLT-projecten vertegenwoordigd. De mediatheek-collega's deelden informatie over de digitale producten en diensten die zij leveren: een tool voor referenties bij onderzoek, databanken, wikiwijsarrangementen over informatievaardigheid, edubadges informatievaardigheid; én de Toolbox, waar docenten alle software kunnen vinden die het onderwijsproces ondersteunt.

De blended learning adviseurs, onder aanvoering van Programmamanager BlendHR Judith Vennix, presenteerden en brachten collega's met elkaar in contact. Vertegenwoordigers van het implementatieteam van het nieuwe Leermanagementsysteem haalden behoeften op en toonden het te bewandelen tijdpad.

Als Werkplaats Onderwijsleertechnologie jagen we het leren van en delen met elkaar sterk aan. Onderwijsvernieuwing is gebaat bij een stevig netwerk, korte lijntjes, laagdrempelige uitwisseling en toegankelijke 'wie is wie en wie doet wat'. Een week eerder bezocht een afvaardiging van Team WOLT de postermarkt van het Center for Learning and Innovation (CLI) van de Erasmus Universiteit. Op 21 juni bezochten de CLI collega's ons. Van beide kanten werd de uitwisseling als zeer inspirerend en enthousiasmerend ervaren.

Wrap up en borrel
Nadat de gespreksleiders plenair hun tafel-inzichten hadden gedeeld, noemde Rosa in de wrap-up de veelgehoorde termen van de middag op; piloting, testing, focusgroepen, literatuur, studentperspectief. En dat is een opsomming die heel mooi weergeeft wat de accentverschuiving is in de WOLT-projecten van dit jaar: Nog iets meer dan voorheen aandacht voor het proces van onderwijs vernieuwen, en het opdoen van inzichten tíjdens (en niet alleen na) het project. En zo was de cirkel van de middag rond: meer aandacht voor design thinking in onderwijsvernieuwing krijgt dus al vorm. Wellicht dat dit ook te danken is aan voorloper Manon Mostert-van der Sar die we in 2019 al uitnodigden over dit onderwerp? De geconstateerde grotere rol voor (praktijk)onderzoek is bovendien te danken aan de inspanningen van Niek, die als onderzoeker de projecten versterkt.

Innovatie en plezier gaan hand in hand en de aansluitende borrel onderstreepte dat. Het verlaten van de gebaande wegen was bovendien vertaald naar vooral-geen-hollandse-hapjes: empenadas, tortilla's en andere lekkernijen waren de welverdiende beloning voor de aanwezige onderwijsvernieuwers.

Tijdens deze middag hebben we de posterpresentatoren hun project kort toe laten lichten op film (met dank aan Studio New West), om ook mensen die niet aanwezig konden zijn een indruk te geven van een deel van de WOLT-voucherprojecten 2022. Deze zijn op de PRODUCTEN -pagina te vinden.