MenuSluiten

Digitale peerfeedback bij adviesvaardigheden

Marijn van Kersbergen – Hogeschooldocent opleiding Finance, Tax Advisor, HRBS

Studenten in het economisch domein worden opgeleid tot adviseur, maar komen tijdens de opleiding zelden of nooit in adviessituaties terecht. Zij ontvangen nauwelijks tot geen instructie over hoe zij met hun gedrag het verschil moeten maken in de adviespraktijk. Gebruik makend van design thinking is het eerste prototype van gedragsvaardighedenonderwijs ontwikkeld. Met WOLT wordt gewerkt aan een methode om de vaardigheidsoverdracht te bevorderen in een digitale leeromgeving (FeedbackFruits). Daarbij is de uitdaging studenten elkaar feedback te laten geven.

De eerste resultaten van het onderzoek hebben onder andere opgeleverd dat de studenten beter geïnstrueerd moeten worden in de waarde en de techniek van feedback en feedforward. Ook moet de rubric veel gedetailleerder uitgewerkt worden (inmiddels work-in-progress), waarbij we met name op zoek zijn naar hoe we de puzzel van het meten van de effecten van gedragsvaardigheden kunnen oplossen. Het doel is om (summatieve) beoordelingen van de docent te kunnen vervangen met (formatieve) beoordelingen door de studenten van zichzelf en elkaar. We zetten daartoe nu een kwantitatief onderzoek op. Met de resultaten van het onderzoek verwachten ook een masterclass te kunnen maken waarmee we collega docenten in staat stellen zelfstandig gedragsvaardighedenonderwijs op te zetten.