MenuSluiten

Meer tijd voor feedback door automatiseren van delen van toetsproces

Jasper Schelling - Hogeschooldocent Communication & Multimedia Design, CMI

Sinds onze laatste curriculumvernieuwing ligt het accent bij de toetsing van onze projecten op het aantonen van competenties waarmee de student zijn/haar beheersing demonstreert van het CMD-ontwerpproces.

Om de ontwikkeling van onze studenten te borgen is het belangrijk dat onze docenten die dit proces begeleiden kwalitatief hoogwaardige feedback geven, ook bij summatieve beoordelingen. Door verschillende processtappen in het beoordelen te automatiseren, kunnen we meer tijd vrijmaken voor het formuleren en vastleggen van deze feedback, in plaats van het bezig zijn met administratieve handelingen die het toetsproces borgen.