MenuSluiten

WERKplaatsen op Hogeschool Rotterdam

WERKplaatsen zijn open netwerken waarin docenten, lectoren, medewerkers en leidinggevenden uit alle delen van de hogeschool samen ontwikkelen, leren en ervaren. Deze netwerken zijn ingericht op thema’s die belangrijk zijn om invulling te geven aan het inclusief, contextrijk en innovatief onderwijs. Op dit moment zijn er drie WERKplaatsen actief; Taal, Inclusieve Pedagogiek en Didactiek (IPD) en Onderwijsleertechnologie (WOLT). Allen bieden ruimte en begeleiding om te experimenteren binnen het eigen onderwijs.

SamenWERKplaatsen

WERKplaatsen Inclusieve Pedagogiek & Didactiek, Taal en Onderwijsleertechnologie (WOLT) trekken ook samen op. Taal, inclusief lesgeven en onderwijsleertechnologie zijn logische onderwerpen voor docenten in gesprekken over onderwijsverbetering, dat is onze gezamenlijke ambitie.
Om aantoonbaar tot onderwijsverbetering te komen en van elkaar te leren, werken we daarnaast samen met opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling.
In onderstaande video worden de gezamenlijke en afzonderlijke doelstellingen en werkwijze van de drie WERKplaatsen toegelicht.

Verstrippen

Wat is de beste manier om docenten die een onderzoeking willen gaan uitvoeren via een van de WERKplaatsen, te informeren over de succesfactoren van een onderwijsvernieuwingsproject? De projectleiders van de drie WERKplaatsen besloten hier zelf een experiment over uit te voeren en alle informatie aan te bieden in de vorm van een strip, waarmee ze hopen dat dit bijdraagt aan evidence informed werken in deze ‘SamenWERKplaatsen’.
Bekijk hieronder, bij Links & Downloads de 'verstripping' van de drie WERKplaatsen.